Фітнес

Спортивний трикотаж для фітнесу

Як виробник трикотажу, щоб задовольнити потреби наших клієнтів, ми вирішили розширити наш існуючий асортимент спортивного трикотажу, включивши в нього стрейч-трикотаж.

У нашій пропозиції ви знайдете

 • трикотажні полотна для одягу для фітнесу
 • трикотажні полотна для термоактивної білизни (друга шкіра)
 • трикотажні полотна для легінсів
 • трикотажні полотна для білизни для корекції фігури
szerokość

150cm

граматика

200g/m2

склад

18% EL 82% PES

szerokość

155cm

граматика

300g/m2

склад

21% EL 79% PES

szerokość

156cm

граматика

300g/m2

склад

21% EL 79% PES

Переробка
szerokość

156cm

граматика

300g/m2

склад

81% PES 19% EL

szerokość

155cm

граматика

180g/m2

склад

92% PES 8% EL

szerokość

150cm

граматика

270g/m2

склад

10% EL 90% PES

szerokość

150cm

граматика

270g/m2

склад

10% EL 90% PES

szerokość

150cm

граматика

300g/m2

склад

16% EL 84% PES

szerokość

155cm

граматика

200g/m2

склад

18% EL 82% PES

szerokość

157cm

граматика

80g/m2

склад

100% PES

Фітнес

Трикотаж для одягу для фітнесу

Трикотаж для фітнесу, який ми створюємо, характеризується високою якістю. Вони зносостійкі, але водночас м’які та ніжні. Крім того, завдяки правильній обробці вони мають вологовідвідні властивості. Наш трикотажний одяг для фітнесу ідеально облягає тіло та підкреслює силует.

Трикотаж для термоодягу

У нашому широкому асортименті еластичних трикотажних полотен ми також пропонуємо трикотажні полотна для термоактивної білизни (друга шкіра). Правильний склад, вага і обробка роблять наші трикотажні полотна ідеальними для виробництва першого шару термобілизни. Вони характеризуються чудовою м’якістю і ніжністю, а також ефективною функцією відведення вологи.
Трикотаж для легінсів
Асортимент еластичного трикотажу включає в себе не тільки матеріали, придатні для виготовлення одягу для фітнесу або функціональної білизни, але також трикотажні полотна, що ідеально підходять для виробництва широкого асортименту легінсів: від спортивного одягу до елегантних легінсів або легінсів для схуднення. Найвища якість пряжі, яку ми використовуємо, робить легінси з нашого трикотажу м’якими і приємними на дотик. Завдяки своєму складу вони ідеально прилягають до тіла і, таким чином, чудово підкреслюють силует. Трикотажні полотна мають “дихаючу” поверхню, що робить їх ідеальними для відведення вологи.

Трикотажні полотна для моделювання нижньої білизни

Ми пропонуємо широкий асортимент трикотажних полотен, які мають ряд застосувань у виробництві спортивного одягу, повсякденного одягу та білизни для спеціальних завдань. Трикотажні полотна, які ми пропонуємо, призначені для моделювання нижньої білизни, мають правильно підібраний склад і ступінь еластичності. Завдяки цьому вони відмінно виконують свою функцію, стройнячи силует. Вологовідвідні властивості дозволяють шкірі “дихати”. Ми пропонуємо трикотажні полотна з різним ступенем еластичності.

Uzyskaj
unikalny dostęp

do naszych katalogów

Dane z formularza są wymagane w celu utworzenia personalnego dostępu.

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych
 2. Kontakt w sprawach związanych z Przetwarzaniem danych osobowych
 3. Pochodzenie danych
 4. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
 5. Cel przetwarzania danych
 6. Przekazywanie danych osobowych
 7. Czas przetwarzania danych osobowych
 8. Przetwarzanie automatyczne i profilowanie
 9. Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych
 10. Organ nadzorczy i Skargi
1. Administrator danych osobowych

Marek Miodek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JANMAR SPORT MAREK MIODEK z siedzibą w Ksawerowie, ul. Parkowa 2, 95 – 054 Ksawerów wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  NIP: 7311403407,  REGON: 100976117

2. Kontakt w sprawach związanych z Przetwarzaniem danych osobowych
 • Email: …………………….
 • Adres: JANMAR SPORT MAREK MIODEK, ul. Parkowa 2, 95 – 054 Ksawerów
3. Pochodzenie danych

Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z prowadzoną działalnością. W tym w szczególności poprzez kontakty handlowe, oferty handlowe, weryfikacje klientów, rekrutację, spedycję towarów, kontakt z administratorem

4. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
 • zawarcia i realizacji łączącej nas umowy,
 • realizacji obowiązków Marka Miodka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JANMAR SPORT MAREK MIODEK przewidzianych prawem, dotyczących faktur i innych dokumentów księgowych,
 • ochrony praw Marka Miodka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JANMAR SPORT MAREK MIODEK zgodnie z przepisami prawa.
5. Cel przetwarzania danych
 1. Dane osobowe klientów przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy, w szczególności:
  a) Kontaktu z klientem,
  b) Obsługi zamówienia, zawartych umów
  c) Rozpatrywania reklamacji,
  d) Prowadzenia działań marketingowych,
  e) Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika – przez e-mail lub/i telefon. Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.
 2. Ze względu na prawnie uzasadniony interes Marka Miodka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JANMAR SPORT MAREK MIODEK.
 3. dane osobowe są przetwarzane również w celu:
  a) Zapewnienia realizacji sprzedaży naszych produktów,
  b) Obsługi kontaktu z działem obsługi również w wypadku, gdy nie są one związane z realizacją umowy,
  c) Archiwizacji danych.
6. Przekazywanie danych osobowych
 1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Marka Miodka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JANMAR SPORT MAREK MIODEK oraz wybranych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów Marka Miodka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JANMAR SPORT MAREK MIODEK odbywa się na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków przetwarzania z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
7. Czas przetwarzania danych osobowych
 1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
 2. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 6 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
 3. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.
8. Przetwarzanie automatyczne i profilowanie

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań.

9. Uprawnienia klienta względem własnych danych osobowych

Każdy klient ma prawo do:

 1. Dostępu do danych osobowych, które go dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
 2. Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.
 3. Usunięcia danych.
 4. Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
 6. Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
 7. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację osoby.
 8. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:
  – drogą elektroniczną na adres: ………
  – na adres: JANMAR SPORT MAREK MIODEK, ul. Parkowa 2, 95 – 054 Ksawerów
  – osobiście w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej Administratora.

Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.

Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego.

10. Organ nadzorczy i Skargi

W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:

 • Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  Stawki 2, 00-193 Warszawa
  tel. 22 531 03 00
  fax. 22 531 03 01
  Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00
  Infolinia: 606 950 000
  www.uodo.gov.pl

Ми поважаємо вашу конфіденційність

Цей веб-сайт використовує функціональні можливості та сторонні файли cookie, щоб забезпечити вам найкращий досвід перегляду. Використовуючи сайт, ви погоджуєтеся на використання нами сторонніх функцій і файлів cookie.

Dziękujemy

Na podany w formularzu adres e-mail,
wysłaliśmy dostęp do naszych katalogów