Poznaj Janmar Sport, wiodącego producenta dzianin użytkowych do zadruku

Przeszło 50 lat obecności na rynku dziewiarskim pozwoliło nam uzyskać cenne doświadczenie oraz praktyczną wiedzę, którą przekuwamy w wysokiej klasy tekstylia, cieszące się niesłabnącym uznaniem wśród producentów odzieży sportowej i nie tylko. Rozbudowane zaplecze technologiczne w połączeniu z nastawieniem na ciągły rozwój naszej oferty sprawiły, że zaufały nam setki kontrahentów. Dołącz do nich i przekonaj się na własną rękę!

Do produkcji dzianin sportowych z naszej oferty wykorzystujemy wysokiej jakości przędze — między innymi Coolmax — pozwalające na uzyskanie pożądanych walorów użytkowych. Zależy nam na zapewnieniu maksymalnego komfortu, przy zachowaniu odpowiedniej wytrzymałości oraz podatności na zadruk oraz barwienie. Szczegółowe informacje na temat technicznych parametrów konkretnych modeli z naszego portfolio dostępne są w opisie odpowiedniej pozycji. Masz pytania odnośnie oferty? Nie czekaj — skontaktuj się z nami!

Nasze produkty

Coolmax
Recykling

szerokość

160cm

gramatura

140g/m2

skład

100% PES

szerokość

160cm

gramatura

140g/m2

skład

100% PES

Coolmax
szerokość

160cm

gramatura

140g/m2

skład

100% PES

Coolmax
Recykling
szerokość

160cm

gramatura

140g/m2

skład

100% PES

Hokej

Hokej to jeden z najbardziej kontaktowych, siłowych i energetycznych sportów, dlatego stawia dzianinom najwyższe wymagania w zakresie odporności i wytrzymałości.

Kolarstwo

Tak szybko rozwijająca się dyscyplina sportu, jaką jest kolarstwo, potrzebuje coraz lepszych i doskonalszych materiałów. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom stworzyliśmy nową gamę produktów.

Koszykówka

Koszykówka to bardzo widowiskowy sport. Jej klasyczna odmiana jest rozgrywana halowo. Dzianiny dla koszykarzy muszą spełniać wszystkie standardowe wymagania.

MMA

Sport MMA wymaga nie tylko dyscypliny, ale także odpowiednio dobranych strojów. Odzież sportowa produkowana z naszych dzianin nie tylko zapewnia komfort i ochronę podczas walki, ale także pomaga w utrzymaniu bezpieczeństwa zawodników.

Piłka nożna

Piłka nożna to najbardziej popularna dyscyplina sportu na świecie. Uprawiają ją miliony osób na wszystkich kontynentach. Każdy piłkarz to dla nas surowy arbiter oceniający wyroby, w których występuje.

Siatkówka

Siatkówka halowa stwarza szczególne wymagania w stosunku do dzianin używanych do produkcji odzieży. Muszą być wytrzymałe, odporne na ścieranie i zapewniać komfort zawodnikom.

Łódź - dzianiny

Przeszło 50 lat obecności na rynku dziewiarskim pozwoliło nam uzyskać cenne doświadczenie oraz praktyczną wiedzę, którą przekuwamy w wysokiej klasy tekstylia, cieszące się niesłabnącym uznaniem wśród producentów odzieży sportowej i nie tylko. Rozbudowane zaplecze technologiczne w połączeniu z nastawieniem na ciągły rozwój naszej oferty sprawiły, że zaufały nam setki kontrahentów. Dołącz do nich i przekonaj się na własną rękę!

Do produkcji dzianin sportowych z naszej oferty wykorzystujemy wysokiej jakości przędze — między innymi Coolmax — pozwalające na uzyskanie pożądanych walorów użytkowych. Zależy nam na zapewnieniu maksymalnego komfortu, przy zachowaniu odpowiedniej wytrzymałości oraz podatności na zadruk oraz barwienie. Szczegółowe informacje na temat technicznych parametrów konkretnych modeli z naszego portfolio dostępne są w opisie odpowiedniej pozycji.

Bogata selekcja materiałów dedykowanych produkcji wszelkiego typu odzieży sportowej! Dzianiny użytkowe dostępne w naszej ofercie powstają w wyniku nowoczesnych procesów technologicznych, umożliwiających uzyskanie parametrów fizycznych, które spełniają wygórowane wymagania rywalizacji na poziomie profesjonalnym. Innowacyjne rozwiązania w zakresie struktury materiału znacząco poprawiają jego walory użytkowe, szczególnie w zakresie odprowadzania wilgoci, regulacji temperatury ciała oraz łatwości zadruku. Zapraszamy do sprawdzenia naszej oferty!

Masz pytania odnośnie oferty?
Wieloletnie doświadczenie
Lider na rynku dzianin sportowych
Szeroki wybór materiałów
Wytrzymałość i komfort użytkowania
Zaufali nam

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych
 2. Kontakt w sprawach związanych z Przetwarzaniem danych osobowych
 3. Pochodzenie danych
 4. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
 5. Cel przetwarzania danych
 6. Przekazywanie danych osobowych
 7. Czas przetwarzania danych osobowych
 8. Przetwarzanie automatyczne i profilowanie
 9. Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych
 10. Organ nadzorczy i Skargi
1. Administrator danych osobowych

Marek Miodek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JANMAR SPORT MAREK MIODEK z siedzibą w Ksawerowie, ul. Parkowa 2, 95 – 054 Ksawerów wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  NIP: 7311403407,  REGON: 100976117

2. Kontakt w sprawach związanych z Przetwarzaniem danych osobowych
 • Email: …………………….
 • Adres: JANMAR SPORT MAREK MIODEK, ul. Parkowa 2, 95 – 054 Ksawerów
3. Pochodzenie danych

Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z prowadzoną działalnością. W tym w szczególności poprzez kontakty handlowe, oferty handlowe, weryfikacje klientów, rekrutację, spedycję towarów, kontakt z administratorem

4. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
 • zawarcia i realizacji łączącej nas umowy,
 • realizacji obowiązków Marka Miodka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JANMAR SPORT MAREK MIODEK przewidzianych prawem, dotyczących faktur i innych dokumentów księgowych,
 • ochrony praw Marka Miodka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JANMAR SPORT MAREK MIODEK zgodnie z przepisami prawa.
5. Cel przetwarzania danych
 1. Dane osobowe klientów przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy, w szczególności:
  a) Kontaktu z klientem,
  b) Obsługi zamówienia, zawartych umów
  c) Rozpatrywania reklamacji,
  d) Prowadzenia działań marketingowych,
  e) Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika – przez e-mail lub/i telefon. Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.
 2. Ze względu na prawnie uzasadniony interes Marka Miodka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JANMAR SPORT MAREK MIODEK.
 3. dane osobowe są przetwarzane również w celu:
  a) Zapewnienia realizacji sprzedaży naszych produktów,
  b) Obsługi kontaktu z działem obsługi również w wypadku, gdy nie są one związane z realizacją umowy,
  c) Archiwizacji danych.
6. Przekazywanie danych osobowych
 1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Marka Miodka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JANMAR SPORT MAREK MIODEK oraz wybranych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów Marka Miodka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JANMAR SPORT MAREK MIODEK odbywa się na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków przetwarzania z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
7. Czas przetwarzania danych osobowych
 1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
 2. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 6 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
 3. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.
8. Przetwarzanie automatyczne i profilowanie

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań.

9. Uprawnienia klienta względem własnych danych osobowych

Każdy klient ma prawo do:

 1. Dostępu do danych osobowych, które go dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
 2. Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.
 3. Usunięcia danych.
 4. Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
 6. Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
 7. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację osoby.
 8. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:
  – drogą elektroniczną na adres: ………
  – na adres: JANMAR SPORT MAREK MIODEK, ul. Parkowa 2, 95 – 054 Ksawerów
  – osobiście w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej Administratora.

Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.

Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego.

10. Organ nadzorczy i Skargi

W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:

 • Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  Stawki 2, 00-193 Warszawa
  tel. 22 531 03 00
  fax. 22 531 03 01
  Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00
  Infolinia: 606 950 000
  www.uodo.gov.pl

Szanujemy Twoją prywatność

Dana strona korzysta z funkcjonalności oraz plików cookie podmiotów trzecich, aby zapewnić Ci jak najlepsze doświadczenie w trakcie jej przeglądania. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas funkcjonalności oraz plików cookie podmiotów trzecich.